PSYKOTERAPIAPsykoterapia tähtää mielenterveyden ongelman poistamiseen tai lieventämiseen ja se perustuu psykoterapeutin ja yhden tai useamman ihmisen väliseen vuorovaikutukseen yleensä keskustelun avulla. Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike, jonka käyttöoikeuden myöntää Valvira.

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapia panostaa hyvään terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen. Se on enemmänkin ajattelutapa hyödyntäen ja yhdistäen kolmannen aallon kognitiivisia terapiamenetelmiä ja teorioita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Ymmärrystä nykyhetken ongelmiin haetaan omasta elämänhistoriasta: mitä oma skeemavetoinen toiminta on ja toistuvasti tuottaa. Myös ajattelu nähdään yhdenlaisena toimintana, ja ajattelu vaikuttaa tunteisiin ja toimintaan. Kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiassa ajattelua ei kuitenkaan pyritä muuttamaan toiseksi vaan tuomaan siihen tasapainoa, sekä/että -ajattelua, lisäämään hyväksyntää ja joustoa, jolloin tilaa voi tulla hyvän elämän tarvitsemille muutoksille.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia on voimavaroihin huomion suuntaava terapiamuoto. Parhaimmillaan vaikeiden asioiden käsittelyn jälkeen saattaa huomata ei ainoastaan selviytymistä vaan omanarvontunnon kasvua. Sen sijaan, että terapiassa keskityisimme pelkkiin ongelmiin ja niiden syihin, yhdessä tutkimme juuri itselle sopivia ratkaisuja, muutostoiveita ja ajatuksia hyvästä elämästä. Periaatteena on korjata vain itselle haittaa aiheuttavaa, välttää sen tekemistä, mikä ei toimi ja tehdä lisää sitä, mikä toimii. Ratkaisukeskeisen psykoterapian yhteydessä puhutaan usein ns. post-traumaattisesta kasvusta, jolla tarkoitetaan kohdattujen vaikeuksien aiheuttamaa elämänarvojen kirkastumista, viisauden lisääntymistä, itsensä ja muiden ymmärtämistä.

EMDR-menetelmää käytetään paitsi ns. traumaattisten tapahtumien hoidossa myös esim. lapsuudenaikaisten vaikeiden tilanteiden käsittelyssä ja monissa muunkinlaisissa ongelmien ratkaisuissa. Ajatuksena on, että ihmiselle tapahtuneen koettelemuksen luonnollinen psyykkinen käsittely on häiriintynyt ja muisto ovat ikään kuin plokkaantunut aivoihin. EMDR-hoidon avulla tämä käsittelemätön muistiaines saadaan taas prosessoitumaan. EMDR-menetelmän tavoitteena onkin auttaa asiakasta käsittelemään häiritsevä muisto, voimaantumaan ja löytämään itseään kohtaan myönteisempiä ajattelutapoja. Näin asiakas vapautuu nykyhetkessä tekemään joustavampia ja itselleen hyödyllisempiä ratkaisuja. EMDR-hoitoa käytetään psykoterapian yhteydessä ja osana. EMDR on lyhenne sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Coaching eli koutsaus
Coachauksessa koutsin (coach) eli valmentajan ohjauksessa voi peilata omia tavoitteitaan ja ajatuksiaan, päästä helpommin haluamaansa positiiviseen muutokseen ja kehityksen tielle. Koutsauksen avulla voi myös poistaa mahdollisia sisäisiä esteitä tavoitteiden tieltä.

Coaching on kevyempi menetelmä kuin terapia, siinä pääpaino on tavoitteissa ja muutoksessa, omien voimavarojen löytämisessä ja osaamisen kehittämisessä. Coaching soveltuu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn, sitä voidaan hyödyntää myös työnohjauksessa.

ARTIKKELIT

Vatvotko sinäkin mokiasi ikuisuuden? 7 ajatusta itseruoskijalle

Naiset vatvovat, miehet eivät puhu – Onko tunteiden näyttäminen sukupuolisidonnainen asia? - Seura.fi