HELENA VUORIHEIMOVaativan erityistason psykoterapeutti (VET), KELA-pätevyys
Ratkaisukeskeinen psykoterapia
EMDR-terapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus VET 2013
ET 2010
Sairaanhoitaja YAMK, Master of Health Care 2007
Ammatillinen opettaja AmO 2017
NLP Master Coach 2008, NLP Trainer 2008
EMDR I ja II 2014, EMDR-sertifikaatti 2017
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 2016
Mindfulness-peruskoulutus 2014
Psykografiakouluttaja 2005
Perhekouluohjaaja 2005

Mottojani ovat:

Jokaisella meistä on oikeus tavoitella hyvää elämää.
Jokainen tekee parhaansa.


Voimavara- ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja muuta hyödyllistä

Olen monipuolisen kokemuksen psykiatrisesta hoitotyöstä omaava sairaanhoitaja (ylempi AMK). Psykoterapeutiksi olen opiskellut Lyhytterapiainstituutissa, 2010 erityistaso ja 2013 vaativa erityistaso. Kouluttajinani olivat ansioituneet voimavara- ja ratkaisukeskeisen psykoterapian sekä positiivisen psykologian Suomen uranuurtajat Tapani Ahola ja Antti S. Mattila.

Erinomaisen pohjan ja kestävän perustan työlleni antaa voimavara- ja ratkaisukeskeinen, positiivisen ihmiskuvan omaava terapiasuuntaus. Siihen hyvänä lisänä sopii NLP-menetelmä sekä EMDR-terapia. NLP-tekniikat kuuluvat kognitiivisiin menetelmiin ja EMDR traumaterapiaan. Olen myös opiskellut aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten ART-ohjaajaksi, muksuoppiohjaajaksi, tehnyt opinnäytetyön ratkaisukeskeisestä pariterapiasta. Minulla on myös mindfulness-koulutusta, koulutus perhekoulun ohjaamiseen sekä Psykografia-nimisen persoonallissuusopin kouluttamiseen. 2016 valmistuin NVC-menetelmän rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi, ja 2017 ammatilliseksi opettajaksi (AmO).

Pyrin valitsemaan yhteistyössä asiakkaani kanssa mielestäni parhaan lähestymistavan asiakkaani ongelmiin ja muutostoiveisiin. Kuitenkin ohjaava näkemys työlleni on positiivinen ihmiskäsitys, tasavertaisuus ja voimavarakeskeisyys sekä asiakkaan määrittelemä hyvä elämä ja muutostoiveet.

Luonteeltani olen ehkä vakavahko introvertti, mutta hyvinkin kiinnostunut ihmisistä ja erilaisista ihmisyyteen liittyvistä ilmiöistä. Elämänkokemus on tuonut mukanaan joustavuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Missioni on saada asiakkaani näkemään oma hienoutensa, omat resurssinsa ja voimavaransa ja olenkin urani aikana saanut tutustua mitä ihanimpiin ja viisaimpiin ihmisiin, joiden kanssa kulkea yhteistä matkaa.