HELENA VUORIHEIMOVaativan erityistason psykoterapeutti (VET), KELA-pätevyys
Ratkaisukeskeinen psykoterapia
EMDR-terapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus VET 2013
ET 2010
Sairaanhoitaja YAMK, Master of Health Care 2007
Ammatillinen opettaja AmO 2017
NLP Master Coach 2008, NLP Trainer 2008
EMDR I ja II 2014, EMDR-sertifikaatti 2017
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 2016
Mindfulness-peruskoulutus 2014
Psykografiakouluttaja 2005
Perhekouluohjaaja 2005

Mottojani ovat:

Jokaisella meistä on oikeus tavoitella hyvää elämää.
Jokainen tekee parhaansa.


Voimavara- ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja muuta hyödyllistä

Olen monipuolisen kokemuksen psykiatrisesta hoitotyöstä omaava sairaanhoitaja (ylempi AMK). Psykoterapeutiksi olen opiskellut Lyhytterapiainstituutissa, 2010 erityistaso ja 2013 vaativa erityistaso. Kouluttajinani olivat ansioituneet voimavara- ja ratkaisukeskeisen psykoterapian sekä positiivisen psykologian Suomen uranuurtajat Tapani Ahola ja Antti S. Mattila.

Kestävän perustan työlleni antaa voimavara- ja ratkaisukeskeinen, positiivisen ihmiskuvan omaava terapiasuuntaus. Integratiivisuutta siihen tuo EMDR-terapia ja NLP-menetelmät. NLP-tekniikat kuuluvat kognitiivisiin menetelmiin ja EMDR traumaterapiaan. Olen myös opiskellut aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten ART-ohjaajaksi, muksuoppiohjaajaksi, tehnyt opinnäytetyön ratkaisukeskeisestä pariterapiasta. Minulla on myös mindfulness-koulutusta, koulutus perhekoulun ohjaamiseen sekä Psykografia-nimisen persoonallissuusopin kouluttamiseen. 2016 valmistuin NVC-menetelmän rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi, ja 2017 ammatilliseksi opettajaksi (AmO).

Työtäni ohjaavia periaatteita ovat positiivinen ihmiskäsitys, tasavertaisuus ja voimavarakeskeisyys sekä asiakkaan määrittelemät hyvä elämä ja muutostoiveet. Tavoitteenani on saada asiakkaani näkemään omat resurssinsa ja voimavaransa, joiden avulla toteuttaa muutostoiveitaan. Olenkin urani aikana saanut tutustua mitä ihanimpiin ja viisaimpiin ihmisiin, joiden kanssa kulkea yhteistä matkaa.